Άρση αναστολής προϋπηρεσίας, από 1η Ιανουαρίου 2024 που είχε ανασταλεί την 14 Φεβρουαρίου 2012 [παραδείγματα]

Το ζήτημα της άρσης της αναστολής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας αφορά αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα

Άρση αναστολής προϋπηρεσίας, από 1η Ιανουαρίου 2024 που είχε ανασταλεί την 14 Φεβρουαρίου 2012 [παραδείγματα]

1.1. Εισαγωγή

Μεταξύ άλλων στην ομιλία του στα πλαίσια της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε «…… μία ακόμα απόφασή μου την οποία ανακοινώνω σήμερα: από την 1η Ιανουαρίου 2024 ξεπαγώνουν οι «τριετίες» και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρισκόταν σε αναστολή από το 2012. Πρακτικά, αυτό που κάνουμε, επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, φέρνουμε νωρίτερα κατά ένα με δύο χρόνια κάτι που θα ίσχυε, με βάση νόμο του 2012, μόνο όταν η ανεργία έπεφτε κάτω από το 10%.»

1.2. Λίγα λόγια για την παύση αναστολής (“ξεπάγωμα”) των λεγόμενων τριετιών

Το ζήτημα της άρσης της αναστολής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας αφορά αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα:

α) Στις 14.2.2012 [ΣΣ βλέπε στην συνέχεια διάταξη του 2012] ανεστάλη (“πάγωσε”) η καταβολή προσαυξήσεων επί του βασικού μισθού των εργαζομένων που οφείλονταν στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας τους και είχε συνήθως μορφή επιδόματος “υπηρεσίας” ή “προϋπηρεσία” που καθοριζόταν σε ποσοστό επί του βασικού μισθού (π.χ. 3%, 5%, 10% κ.ο.κ.).

β) Η αναστολή (“πάγωμα”) δεν αφορούσε αναγκαστικά μόνο “τριετίες” αλλά οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση που οφειλόταν σε συνυπολογισμό χρόνου υπηρεσίας ενδεικτικά:

· ετήσια χρονοεπιδόματα,

· επιδόματα 2ετίας ή 5ετίας,

· κλιμάκια μισθολογικά με βάση τον χρόνο υπηρεσίας κ.ο.κ.

γ) Οι προσαυξήσεις αυτές προβλέπονταν, για τους εργαζομένους, με:

· νόμους ή

· συλλογικές συμβάσεις ή

· κανονισμούς εργασίας ή, ακόμα,

· ατομικές συμβάσεις εργασίας αυτών.

δ) Ήταν δυνατόν σε κάποιους εργαζόμενους με βάση νόμο, ΣΣΕ ή άλλη αιτία να συνέτρεχαν προϋποθέσεις ώστε να δικαιούνται περισσότερες των μια, προσαυξήσεις προϋπηρεσίας για παράδειγμα από μία ρύθμιση δικαιούντο 3ετία και παράλληλα από άλλη διάταξη 5ετία, αυτό σημαίνει ότι με την συμπλήρωση της 3ετίας καταβαλλόταν η σχετική προσαύξηση και με το τέλος της 5ετίας καταβαλλόταν η άλλη προσαύξηση.

«Από 14.2.2012, …., αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας»

ε) Αναστολή (“Πάγωμα”), όπως παρακάτω εξηγούμε, σημαίνει ότι, από το 14.2.2012 και εφεξής έπαυσε να μετρά ο χρόνος υπηρεσίας που διάνυε ο εργαζόμενος απασχολούμενος στον ίδιο εργοδότη και ο εργαζόμενος συνέχισε στο εξής να παίρνει τις αποδοχές που είχαν σχηματιστεί μέχρι τότε.

στ) Αυτό σημαίνει ότι με την άρση της αναστολής (“ξεπάγωμα”) από 1.1.2024 θα αναβιώσουν οι σχετικές προβλέψεις που ίσχυαν το 2012 και θα αρχίσει να τρέχει και πάλι ο χρόνος υπηρεσίας από το 2024 και εφεξής.

Σχηματικά έχουμε

1.3. Διάταξη ΠΥΣ 6/2012

Άρθρο 4

Από 14−2−2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1.4. Αναστολή Ετυμολογία Αναστολή < αρχαία ελληνική αναστολή < αναστέλλω

Ουσιαστικό: αναστολή θηλυκό

1. η διακοπή μιας ενέργειας για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα

2. η προσωρινή παύση της ισχύος ενός νόμου ή του συντάγματος

3. η αναβολή εκτέλεσης μιας ποινής για καθορισμένο χρονικό διάστημα· εάν αυτό το διάστημα περάσει χωρίς ο καταδικασμένος να υποπέσει σε άλλο παράπτωμα, τότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκτισης της ποινής καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή

4. (πληροφορική) η προσωρινή διακοπή εκτελέσεων εντολών μαζί με την κατανάλωση ελάχιστης ή καθόλου ενέργειας, αλλά με τρόπο που επιτρέπει την γρήγορη επιστροφή στις εργασίες που διακόπηκαν αφήνω τον υπολογιστή μου ανοιχτό αλλά έβαλα ρύθμιση να μπαίνει σε αναστολή μετά από 60 λεπτά χωρίς δραστηριότητα

Στην περίπτωση των «τριετιών» και προϋπηρεσίας έχουμε εφαρμογή της έννοιας με α/α 2 προσωρινή παύση της ισχύος ενός νόμου ή του συντάγματος δηλαδή «από 14.2.2012, …., αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας» αυτό σημαίνει ότι, την 14.2.2012 παρήγαγαν το τελευταίο αποτέλεσμα και παράγουν πάλι αποτέλεσμα από την ημερομηνία που παύει η αναστολή ήτοι από 1.1.2024.

1.5. Παύση αναστολής προϋπηρεσίας (ξεπάγωμα τριετιών)

1.5.1. Εισαγωγή

Άμεσα έρχεται στη Βουλή, σύμφωνα με δήλωση του αρμοδίου Υπουργού σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή – πιθανότατα ως τροπολογία στο εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται ήδη στο Κοινοβούλιο – η νομοθετική διάταξη για το πρόωρο ξεπάγωμα των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα από 1.1.2024 και όχι μετά την μείωση κάτω από το 10% για 1 έτος που εκτιμάται ότι θα είναι 1.7.2026.

Οι αυξήσεις που θα έχουν οι μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή με ενεργή και δεσμευτική ΣΣΕ, λόγω τριετιών ή προϋπηρεσιών και οι οποίες θα έρθουν νωρίτερα για τους παλαιούς με σημαντική προϋπηρεσία πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και αργότερα για τους νεότερους μισθωτούς, ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης του δικαιώματος τους. Από 1.1. 2024 η προσμέτρηση και αφορά όλων των ειδών τις προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, δηλαδή 3ετιες στον κατώτατο ή 3ετιες, 5ετιες ή άλλες κλίμακες που ορίζονται σε ενεργές συλλογικές συμβάσεις.

Συνεπώς η παύση της αναστολής ήτοι το «ξεπάγωμα» των 3ετιών κλπ αφορά όλους τους εργαζόμενους, που αμείβονται με:

· τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, και

· κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες προβλέπουν επιδόματα προϋπηρεσίας.

Επισημαίνεται, ότι, στις ενεργές δεσμευτικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις (πχ ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, επισιτισμού, αισθητικών κλπ), η εξέλιξη των επιδομάτων προϋπηρεσίας ακόμη κι αν προβλεπόταν στο κείμενο της σύμβασης δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα για τον εργοδότη, καθώς η ΠΥΣ του 2012 που ανέστειλε (πάγωσε) όλες τις προσαυξήσεις προϋπηρεσίας υπερισχύει.

1.5.2. Έννοια προϋπηρεσίας

Ως προϋπηρεσία νοείται

· τόσο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου,

· όσο και ο χρόνος νόμιμης αναστολής της σχέσης εργασίας του, επειδή η ανα-στολή αυτή γίνεται ανυπαιτίως από τον μισθωτό ή γίνεται με αφορμή ειδική διάταξη νόμου (π.χ. ασθένεια, μητρότητα, απεργία κλπ).

Ως προϋπηρεσία εργαζόμενου θεωρείται ως προς μεν

· μεν τους υπαλλήλους κάθε υπηρεσία που διανύθηκε στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη σε θέση και ειδικότητα παρεμφερή και ανάλογη με αυτή που κατέχουν, εφόσον βέβαια εφαρμόζεται ενεργή δεσμευτική ΣΣΕ

· δε τους εργατοτεχνίτες και γενικά για όσους εφαρμόζεται η ΕΓΣΣΕ ή ο νομοθετικά κατώτατος μισθός ή ημερομίσθιο (ν. 4172/2013 άρθρο 103) για οποιαδήποτε ειδικότητα.

Δηλαδή:

§ Για όσους αμείβονται με τον Κατώτατο μισθό/ημερομίσθιο, υπολογίζεται όλη η προϋπηρεσία ανεξαρτήτου κλάδου.

§ Για όσους αμείβονται με κλαδικές συμβάσεις που σήμερα είναι ενεργές, η προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί στον ίδιο κλάδο (ομότιμα ή συναφή καθήκοντα).

Η προϋπηρεσία του εργαζόμενου λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των νομίμων αποδοχών του, αυτών δηλαδή που προβλέπονται από νόμο ή Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας, οι μισθολογικές προσαυξήσεις, ο αριθμός των τριετιών που δικαιούται ο εργαζόμενος ορίζονται με τις Σ.Σ.Ε. ή τις Δ.Α. της ειδικότητας την οποία κατέχει ο εργαζόμενος.

Απόδειξη προϋπηρεσίας: Για να υπολογιστεί η προϋπηρεσία θα πρέπει ο εργαζόμενος να την αποδείξει. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά που χορηγούν οι εργοδότες, αλλά και με κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο, όπως ασφαλιστικά βιβλιάρια, μισθοδοτικές καταστάσεις κλπ. Ο εργαζόμενος πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την πρόσληψή του, είτε μεταγενέστερα. Εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά αποδεικτικά συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή.

Συνεπώς: Την ευθύνη απόδειξης της αντίστοιχης προϋπηρεσίας έναντι του εργοδότη φέρει ο ίδιος ο μισθωτός ο οποίος οφείλει να προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να αποδείξει τα χρόνια προϋπηρεσίας του.

1.5.3. Χρόνος υπηρεσίας στον τελευταίο εργοδότη

Ο χρόνος που διανύεται από τον μισθωτό με σχέση εξαρτημένης εργασίας (έγκυρης ή άκυρης) στον τελευταίο εργοδότη, αποτελεί και τον χρόνο υπηρεσίας του προκειμένου από αυτήν να υπολογισθούν οι διάφορες παροχές που προβλέπονται,

· είτε γενικά από το νόμο, όπως π.χ. στις περιπτώσεις:

§ υπολογισμού της αποζημίωσης στην καταγγελία της σχέσης εργασίας, (Ν. 2112/1920, 3198/1955 κ.λπ.),

§ υπολογισμού της κανονικής άδειας ανάπαυσης (Α.Ν. 539/1945, Ν. 1346/1983, Ν. 3302/2004 κ.λπ.),

[ΣΣ για τις περιπτώσεις αυτές δεν είχε ανασταλεί για την περίοδο 14.2.2012 έως 31.12.2023]

· είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή τις διαιτητικές αποφάσεις, για τη χορήγηση πχ:

του χρονοεπιδόματος, τριετιών, μισθολογικά κλιμάκια, μισθολογικές ωριμάνσεις κλπ [ΣΣ για τις περιπτώσεις αυτές είχε ανασταλεί για την περίοδο 14.2.2012 έως 31.12.2023]

§ υπολογισμού του χρόνου προς προαγωγή σε ανώτερη θέση, αλλαγής ειδικότητας (από βοηθό σε τεχνίτη) κ.λπ. [ΣΣ για τις περιπτώσεις αυτές δεν είχε ανασταλεί για την περίοδο 14.2.2012 έως 31.12.2023]

1.5.4. Πως υπολογίζεται η προϋπηρεσία στη μερική απασχόληση;

Σε περίπτωση συμβατικής προσφοράς από τον μισθωτό μειωμένης χρονικώς εργασίας (μειωμένη απασχόληση), στον παλαιό του εργοδότη, δεν του δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσει από το νέο εργοδότη αναγνώριση πλήρους της προϋπηρεσίας του, αλλά το σύνολό της πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ποσοστιαία αναλογία της μειωμένης απασχόλησης που πρόσφερε στον προηγούμενο εργοδότη, έναντι του πλήρους ωραρίου εργασίας συγκρίσιμου μισθωτού (βλ. άρθρο 2 Ν. 3846/2010).

Δηλαδή θα πρέπει να αναχθεί το σύνολο των ωρών εργασίας των αναφερομένων στο πιστοποιητικό προϋπηρεσίας, σε ημέρες πλήρους ωραρίου εργασίας με την διαίρεση του συνόλου των ωρών μειωμένης απασχόλησης δια του αριθμού των ωρών πλήρους εβδομαδιαίας εργασίας.

Συγκεκριμένα για τη συμπλήρωση 1 έτους προϋπηρεσίας απαιτούνται 2.000 ώρες εργασίας.

Το ίδιο ισχύει και για το μισθωτό που έχει απασχοληθεί εποχιακά.

Εφαρμογή της προϋπηρεσίας για προσαυξήσεις τριετιών κλπ περιπτώσεων μισθολογικών ωριμάνσεων ή κλιμακίων – Πρώτη απασχόληση από 15.2.2012 κε

Όσοι ξεκίνησαν να δουλεύουν μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά.

Με βάση τον σημερινό κατώτατο μισθό έχουμε

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, χορηγείται 5% προσαύξηση για κάθε συμπλήρωση 3ετίας με ανώτατο τις 6 3ετίες.

Συγκεκριμένα από τα 3 έτη και πάνω έως τη συμπλήρωση των 18 ετών παρέχεται επιπλέον αύξηση 1,74€ στο κατώτατο ημερομίσθιο που σήμερα είναι 34,84€, για κάθε 3ετία, όπως ο παρακάτω πίνακας:

Ποσοστό ή ποσό που αυξάνονται οι μισθοί των δεσμευτικών κλαδικών ΣΣΕ;

Αυτό σημαίνει πως οι πρώτες αυξήσεις θα πληρωθούν σε κάποιους ακόμη και εντός του 2024 – για τους παλαιούς εργαζόμενους και ανάλογα την προϋπηρεσία – ενώ για τους νέους οι πρώτες προσαυξήσεις θα έρθουν από το 2027 και μετά.

Παράδειγμα

Έτσι ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο των 780 ευρώ και ξεκίνησε να δουλεύει μετά τον Φεβρουάριο του 2012 θα λάβει την αύξηση λόγω τριετίας για πρώτη φορά το 2027 (2024 – 2026), 10% επί του τότε κατώτατου μισθού, ενώ αν δεν είχαμε πρόωρη παύση της αναστολής (ξεπάγωμα) αυτό θα ξεκίναγε την 1.7.2029.

Εργαζόμενος με πρόσληψη την 1.1.2022: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης 3ετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 3ετίας την 1.1.27 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού.

Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης με πρόσληψη την 1.1.2024 με ωράριο 4 ώρες/ημέρα:

Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης 3ετίας ενεργοποιείται 1.1.2025 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 3ετίας με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού. Η 3ετία συμπληρώνεται με 6.000 ώρες εργασίας, δηλαδή ένα διάστημα γύρω στα 5,7 έτη (4 ώρες ανά ημέρα Χ 22 ημέρες ανά μήνα Χ 12 μήνες = 1056 ώρες ανά έτος)

1.5.5. Εφαρμογή της προϋπηρεσίας για προσαυξήσεις τριετιών κλπ περιπτώσεων μισθολογικών ωριμάνσεων ή κλιμακίων – Πρώτη απασχόληση έως και την 14.2.2012 κε

Πολύ πιο άμεσες θα είναι οι αυξήσεις για όλους όσοι είχαν ήδη συμπληρώσει χρόνια προϋπηρεσίας έως τον Φεβρουάριο του 2012.

Γι αυτούς, το δικαίωμα της αύξηση θα μπορεί να ασκηθεί ακόμη και εντός του 2024 (αν υπολείπονταν τον Φεβρουάριο του 2012 μόνο μερικοί μήνες για να συμπληρωθεί 3ετία) ή στις αρχές του 2025 αν υπολείπονταν από ένα έτος και πάνω.

Δεδομένου ότι από 1.1.2024 θα αρχίσει και πάλι να τρέχει ο χρόνος υπηρεσίας που είχε “παγώσει” την 14.2.2012, δεν θα γίνει εξ υπαρχής υπολογισμός χρόνου προϋπηρεσίας, αλλά θα συμπληρωθεί ο χρόνος της υπηρεσίας που ήδη είχε τότε (το 2012) σχηματιστεί.

1.5.6. Παραδείγματα

Αναλυτικά γι αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν την 14.2.2012:

1) Εάν το 2012, με βάση κάποια πρόβλεψη, δικαιούτο κάποιος εργαζόμενος να παίρνει επίδομα τριετιών και στις 14.2.2012 είχε συμπληρώσει 2 χρόνια και 11 μήνες προϋπηρεσία, μετά την παύση της αναστολής («ξεπάγωμα») της 1.1.2024, ο εργαζόμενος αυτός θα δικαιούται να λάβει το επίδομα τριετίας μόλις συμπληρώσει έναν μόνο μήνα, δηλαδή την 1.2.2024. Δηλαδή από 1.2.2024 θα λάβει προσαύξηση λόγω τριετίας 10% επί του κατώτατου μισθού ήτοι 780 χ10% = 78€.

2) Αν ό ίδιος εργαζόμενος λαμβάνει την 31.1.2024 μισθό 900,00€ και εφαρμόζεται ο κατώτατος μισθός δηλαδή επιμίσθιο 120€, ο εργοδότης υποχρεούται μεν να υπολογίσει την προσαύξηση της τριετίας επί των 780€ και να δικαιούται να συμψηφίσει αυτήν με τις υπέρτερες αποδοχές δηλαδή με το επιμίσθιο των 120€ και η μισθολογική του κατάσταση θα είναι:

3) Εργαζόμενος με συμφωνηθέντα μισθό 900€ με προϋπηρεσία 5 έτη και 11 μήνες συμπληρωμένα έως τις 14.2.2012:

Την 1.1.2025, ημερομηνία που θεμελιώνει το δικαίωμα της 2ης 3ετίας θα λάβει αύξηση 36€ καθώς ο νέος κατώτατος μισθός (με τα σημερινά δεδομένα) διαμορφώνεται στα 936€, όντας μεγαλύτερος κατά 36€ από τον συμφωνηθέντα.

4) Έστω μισθωτός που αμείβεται με κλαδική η οποία προβλέπει ελάχιστο μισθό 950 ευρώ αλλά εκείνος λαμβάνει 1.400€ (το υπερβάλλον επιμίσθιο ως οικειοθελή παροχή του εργοδότη). Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει την αύξηση της προϋπηρεσίας με την οικειοθελή παροχή και έτσι ο εργαζόμενος θα συνεχίσει να λαμβάνει στην τσέπη 1.400 ευρώ.

5) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων και 6 μηνών:

Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται από 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1.7.2024 οπότε θα έχει βασικό μισθό προσαυξημένο κατά 10% τον τότε βασικό μισθό.

Αν ο κατώτατος έχει αυξηθεί τον Απρίλιο 2024, π.χ. στα 820€, θα λάβει προσαύξηση 82€ τον Ιούλιο του 2024.

6) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού.

Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα λάβει 1.1.2025 προσαύξηση 10% επί του μισθού του. Αν όμως στο μεταξύ ο κατώτατος έχει αυξηθεί, π.χ. στα 820€, θα λάβει προσαύξηση 82€ τον Ιανουάριο του 2025.

7) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας έχει ήδη ενεργοποιηθεί και χορηγείται το 10% από 1.1.2024 ενεργοποιείται και αυτό της 2ης τριετίας και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1.1.25 οπότε θα έχει βασικό μισθό προσαυξημένο κατά 20% τον τότε βασικού μισθού.

Αν ο κατώτατος έχει αυξηθεί, π.χ. στα 820€, θα λάβει προσαύξηση 164€ τον Ιανουάριο του 2025.

8) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης και 2ης τριετίας έχει ήδη ενεργοποιηθεί και χορηγείται το 20%, από 1.1.2024 ενεργοποιείται και αυτό της 3ης τριετίας και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 9ετίας την 1.1.25 οπότε θα έχει βασικό μισθό προσαυξημένο κατά 30% τον τότε βασικού μισθού.

Αν ο κατώτατος έχει αυξηθεί, π.χ. στα 820€, θα λάβει προσαύξηση 246€ τον Ιανουάριο του 2025.

1.5.7. Παραδείγματα Υπουργείου

1.5.7.1. Παράδειγμα 1:

Υπάλληλος αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό – Προσληφθείς 14.09.2003

Την 14.2.2012 που έγινε η αναστολή με την ΠΥΣ 6/2012 ο εργαζόμενος είχε προϋπηρεσία

· 8 χρόνια και 5 μήνες

ΠΛΕΟΝ

Από 01.01.2024 που ξεπαγώνουν οι τριετίες

· Ο εργαζόμενος την 01η.08.2024 θα μπορέσει πλέον να συμπληρώσει την 3η τριετία του και να δικαιούται αποδοχές 1.014€, [ΣΣ αν δεν έχει αλλάξει ο κατώτατος μισθός]

· ΑΡΑ ΠΡΟΣΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΤΡΙΕΤΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10%

· ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΤΡΙΕΤΙΩΝ 234 ΕΥΡΩ /780+30% [ΣΣ αν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 820€ θα έχουμε 820 χ 30% = 246€]

1.5.7.2. Παράδειγμα 2:

Υπάλληλος αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό – Προσληφθείς 1.05.2006

Την 14.2.2012 που έγινε η αναστολή με την ΠΥΣ 6/2012 ο εργαζόμενος είχε προϋπηρεσία

· 5 χρόνια, 9 μήνες και 13 ημέρες έως 14.02.2012

ΠΛΕΟΝ

Από 01.01.2024 που ξεπαγώνουν οι τριετίες

· Ο εργαζόμενος την 18η.03.2024 θα μπορέσει πλέον να συμπληρώσει την 2η τριετία του και να δικαιούται αποδοχές 936 ευρώ (780+20%)

· ΑΡΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΡΙΕΤΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10%

· ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΤΡΙΕΤΙΩΝ 156 ΕΥΡΩ /780+20%

1.5.7.3. Παράδειγμα 3:

Υπάλληλος αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό – Προσληφθείς 14.10.2009

Την 14.2.2012 που έγινε η αναστολή με την ΠΥΣ 6/2012 ο εργαζόμενος είχε

· 2 χρόνια και 4 μήνες έως 14.02.2012

Από 01.01.2024

· Την 01η.09.2024 οι αποδοχές διαμορφώνονται σε 780 ευρώ και 1 τριετία (+10%) = 858 ευρώ. [ΣΣ αν δεν έχει αλλάξει ο κατώτατος μισθός]

· Αύξηση 78 ευρώ ή 10% [ΣΣ αν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 820€ θα έχουμε 820 χ 10% = 82€]

1.5.7.4. Παράδειγμα 4:

Υπάλληλος αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό – Προσληφθείς 01.10.2020

Μέχρι 31.12.2023

· Συνολικός Χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι 31.12.2023 = 3 χρόνια και 3 μήνες [ΣΣ δεν προσμετρά στον υπολογισμό της προσαύξησης τριετίας]

· Αποδοχές την 31η.12.2023 = 780 ευρώ

ΠΛΕΟΝ

Από 01.01.2024 που ξεπαγώνουν οι τριετίες

· Την 01η.01.2027 οι αποδοχές του θα διαμορφώνονται σε 780 ευρώ και 1 τριετία (10%) = 858 ευρώ. [ΣΣ ήτοι 950 + 95 = 1.045€, αν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 950€ θα έχουμε 950 χ 10% = 95€]

· Αύξηση 78 ευρώ ή 10% [ΣΣ αν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 950€ θα έχουμε 950 χ 10% = 95€]

1.5.7.5. Παράδειγμα 5:

Μάγειρας αμειβόμενος με την ισχύουσα και επεκταθείσα Κλαδική ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας – Προσληφθείς 01.10.2005

Μέχρι 31.12.2023

· Αποδοχές την 31η.12.2023 = βασικός μισθός 911,34 ευρώ και 33,6 ευρώ επίδομα πολυετίας (6 συμπληρωμένα έτη έως 14.02.2012 * 5,6 ευρώ κατ’ έτος), δηλαδή συνολικά 944,94 ευρώ

Από 01.01.2024

· Την 17η.08.2024 οι αποδοχές διαμορφώνονται σε 956,91 ευρώ ο βασικός μισθός και 39,2 ευρώ το επίδομα πολυετίας (7 συμπληρωμένα έτη * 5,6 ευρώ κατ’ έτος) = 996,11 ευρώ.

· Αύξηση 51,17 ευρώ ή 5,4%

1.5.8. Επισημάνσεις

1.5.8.1. Ποιους αφορά;

Αφορά περίπου 500.000 εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον Κατώτατο Μισθό και όσους εργαζόμενους αμείβονται με τους βασικούς μισθούς κλαδικών συμβάσεων (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι, εστίασης, αισθητικών κλπ), περίπου 300.000.

1.5.8.2. Τι γίνεται με την περίοδο 15.2.2012 έως 31.12.2023;

Για το διάστημα μετά τις 14.2.2012 ήτοι από 15.2.2012 δεν υπήρχε καμία επιπλέον προσμέτρηση, άρα και προσαύξηση. Αυτό συνεχίζει και μετά την παύση της αναστολής («ξεπάγωμα») και το συγκεκριμένο διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της προϋπηρεσίας. Δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα.

1.5.8.3. Τι θα ισχύσει με όσους αμείβονται με μισθό μεγαλύτερο από τον κατώτατο ή από αυτόν τον οποίο ορίζει ως βασική η εκάστοτε κλαδική σύμβαση;

Δεν θα χορηγείται καμία επιπλέον αύξηση και ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού της αύξησης της προϋπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι:

Παλαιολόγος Λιάζος

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών

Επόμενη Δημοσίευση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους Όρους χρήσης - Πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ