Τεχνολογία

Εγκατάσταση Wi-Fi hotspots

Δωρεάν Wi-Fi στο Χαλάνδρι

Τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια και υπαίθριους χώρους προσφέρει στους δημότες και τους επισκέπτες του...