Κοινωνία

«5G!Drones»

«5G!Drones»

«5G!Drones» Ο Δήμος Αιγάλεω, φιλοξένησε την πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «5G!Drones» (https://5gdrones.eu/). Αντικείμενο του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου,...