Δήμος Μεταμόρφωσης

“Είμαι σίγουρος πως εμείς οι νέοι θα είμαστε όλοι μαζί, σε κοινούς και διαρκείς αγωνιστικούς δρόμους, αφού το Πολυτεχνείο θα είναι πάντα επίκαιρο” 

“Είμαι σίγουρος πως εμείς οι νέοι θα είμαστε όλοι μαζί, σε κοινούς και διαρκείς αγωνιστικούς δρόμους, αφού το Πολυτεχνείο θα είναι πάντα επίκαιρο” 

"Είμαι σίγουρος πως εμείς οι νέοι θα είμαστε όλοι μαζί, σε κοινούς και διαρκείς αγωνιστικούς δρόμους, αφού το Πολυτεχνείο θα...