Μ.Η.Τ. 232369

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση εγγραφής της επιχείρησης με την επωνυμία «Α ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ» για την εγγραφή της ιστοσελίδας «https://www.syneidisi.com/» στο
ηλεκτρονικό Μητρώο ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Αθήνα, 05.06.2024
Α.Π.: Ε/2390